۹۰ هزار تن قارچ مازاد داریم

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=2542

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی گفت: با توجه به ظرفیت تولید قارچ در کشور حدود ۹۰ هزار تن قارچ مازاد بر نیاز داخل داریم که می‌توانیم آن را صادر کنیم. عراق و کشورهای حوزه CIS می‌توانند بازارهای جدیدی برای قارچ ایران باشند.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=2461

ملارد-فرماندار ملارد گفت:این شهرستان با تولید ۲۳ هزار تن قارچ در سال،حائز رتبه نخست کشور است

بیشتر بخوانید

قارچ کنسروی ایران در مسیر روسیه

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=2343

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت:براساس مطالعات انجام شده روسیه بازار 340 هزارتنی قارچ را دارد ضمن آنکه مصرف کنسروی قارچ در این کشور بالاست ، لازم است با به کارگرفتن تمهیداتی مازاد تولید خود را صادر نماییم.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=1742

رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ گفت:هزینه حمل ونقل هوایی بسیار بالاست که به سبب نداشتن صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان و نبود حمایت های لازم، صادرات قارچ با کاهش مواجه شده است.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=1693

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ میزان تولید این محصول در کشور را 120 هزار تن اعلام کرد وجلوگیری از زیان در این بخش تولیدی را دستیابی به بازارهای جهانی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=1648

۵۰ هزار تن قارچ مازاد سال جاری برای ورود به کشور روسیه، نیازمند یارانه حمل و نقل هوایی است تا بتوانند با قارچ‌های سه دلاری لهستان و ترکیه رقابت کنند.

بیشتر بخوانید

نرخ قارچ به 3500 تومان کاهش یافت

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=905

رئیس هیأت‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی گفت: در صورتی که از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی در صداوسیما برای تحریک بازار قارچ استفاده شود، می‌توان انتظار داشت بازار با تحریک تقاضا به نفع تولیدکنندگان تغییر موازنه دهد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=827

زارعی یکی از افراد برتر ایجاد طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان فیروزآباد در گفت وگو با خبرنگار بسیج سازندگی، مهمترین عامل موفقیت خود را در حوزه خودکفایی، اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج می داند

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=800

مدیر امور باغبانی همدان، از تولید 2 هزار و 700 تن قارچ خوراکی در 190 واحد صنعتی و خانگی تولید قارچ استان خبر داد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=611

رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ ایران گفت: اگر تولیدکنندگان بتوانند از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کنند و جای پای خود را در بازار روسیه محکم کنند دیگر دغدغه نوسانات قیمت ها را نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید