مزارع اجداد ومادر پرورش طیور در قزوین نظارت می شوند

مزارع اجداد ومادر پرورش طیور در قزوین نظارت می شوند
قزوین- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور،آبزیان و زنبورعسل اداره کل دامپزشکی استان قزوین از نظارت دامپزشکی قزوین بر مزارع اجداد ومادر پرورش طیور استان خبر داد.

وحید ابراهیم نژاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دامپزشکی قزوین پایش مزارع پرورش مرغ اجداد، مادر  وکارخانجات جوجه کشی استان را با توجه به اهمیت کنترل بیماری درتولید جوجه های یکروزه تولیدی نسلهای بعدی به انجام می رساند.

رئیس اداره بهداشت اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: در سال ۹۵ با ۲۱۸ مورد بازدید و اخذ ۲۲ هزار و ۴۱۸ نمونه خون و تخم مرغ از مزارع پرورش مرغ اجداد تخمگذار، اجداد گوشتی، مادر تخمگذار، مادر گوشتی و کارخانجات جوجه کشی و با انجام بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ آزمون سرمی برای تایید سلامت جوجه و تخم مرغ عرضه شده به بازار اقدام کرده است.

وی افزود: استان قزوین دارای ۲ واحد مزرعه مرغ اجداد تخمگذار، به عنوان تنها واحدهای اجداد تخمگذار کشور، نقش انحصاری در تولید و عرضه جوجه یکروزه مادر تخمگذار دارا می باشد وبا وجود فعالیت یک مزرعه اجداد گوشتی،۴ مزرعه مادر تخمگذار و ۲۵ مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی سهم قابل توجهی در تامین جوجه یکروزه مورد نیاز مزارع پرورش دارا است.

حمیدی تصریح کرد: اداره کل دامپزشکیبا نظارت بر بیماریهای قابل انتقال از گله های مادر و اجداد به نسل های بعدی، نقش تعیین کننده ای در ارتقاء سطح بهداشتی جوجه های تولیدی در مزارع مورد اشاره بر عهده دارد.

بیماری MG یا مایکوپلاسما به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای مورد نظر با قابلیت انتقال عمودی و افقی بستر ساز سندرمهای تنفسی حاد در مزارع نیمچه گوشتی است وتهیه جوجه های MG منفی به همراه رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای و مدیریت صحیح تهویه، نور، دما، تغذیه و کاهش استرس ها بویژه استرس حمل و نقل و سرما نقش مهمی در کاهش موارد بروز سندرمهای تنفسی به عنوان مهمترین عامل تلفات در مزارع پرورش نیمچه گوشتی دارا است

منبع : مهر

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 22 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 22 آذر 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 22 آذر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 23 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 22 آذر 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 22 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 23 آذر 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 23 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 22 آذر 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 23 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 23 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 23 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 23 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 23 آذر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 22 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 23 آذر 13964,750 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 23 آذر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 22 آذر 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 22 آذر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 23 آذر 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

اخبار مرتبط