سالیانه ۷۰ هزارتن تخم مرغ دراستان قزوین تولید می شود

سالیانه ۷۰ هزارتن تخم مرغ دراستان قزوین تولید می شود
قزوین- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سالیانه ۷۰هزارتن تخم مرغ در استان قزوین تولید می شود که ۵۵ هزارتن آن مازاد برمصرف داخلی استان است که می توان صادرکرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  روز چهارشنبه در جلسه مشترک با صادر کندگان بخش دام و طیور استان اظهار کرد: این میزان ظرفیت تولید تخم مرغ در استان می تواند به۵۰درصد افزایش یابد بنابراین باید ازاین پتانسیل مستعد بیشتر استفاده شود تامیزان صادرات این محصول افزایش یابد.

وی افزود: تخم مرغ بازار پرتلاطم دارد و با نوسانات شدید قیمت روبروست که این امر مانع از داشتن بازار مستمر دربخش صادرات می شودو باید چاره ای در این زمینه اندیشیده شود.

حاج سیدجوادی تصریح کرد: همچنین سالیانه بیش از ۶۰ هزار تن مرغ دراستان تولید می شودکه در حال حاضر ۳۰هزارتن تولید مازاد برمصرف داردکه در صورت داشتن بازار صادرات می توانیم این میزان را به۶۰هزار تن افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد:اعطای سرمایه تسهیلاتی بدون سود و یا باسود کم وحداقل کارمزدبه تشکل ها می توان میزان تولیدو صادرات را افزایش داد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان قزوین هم گفت: استان قزوین بسترمناسبی برای تولید گوشت مرغ  و تخم مرغ دارد و سرمایه گذاری های خوبی  هم دراین حوزه انجام شده است.

حجت افزود: با ارائه تسهیلات کم بهره وکاهش هزینه های تولید می توانیم به افزایش و رشدخوبی در توسعه صنعت مرغ دست یافت که در صورت تحقق آن می توان به ۴۰میلیون دلار صادرات مرغ درسال جاری رسید.

وی مسائلی  ازجمله؛ بیمه، دارائی وکمبود اعتبارات وتسهیلات را از جمله مشکلات مرغداران استان برشمرد.

منبع : مهر

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 24 تیر 13976,450 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 24 تیر 13976,350 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 24 تیر 13976,150 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 24 تیر 13976,300 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 24 تیر 13976,150 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 24 تیر 13976,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 24 تیر 13976,400 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 24 تیر 13976,250 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 24 تیر 13976,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 24 تیر 13976,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 24 تیر 13976,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 24 تیر 13976,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 24 تیر 13976,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 24 تیر 13976,150 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 24 تیر 13975,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

اخبار مرتبط