افزایش نرخ تمام محصولات طیور به غیر از جوجه+ جدول

افزایش نرخ تمام محصولات طیور به غیر از جوجه+ جدول
در حالی که محصولات و نهاده‌های اصلی بخش طیور در هفته گذشته افزایشی نسبی را تجربه کرد، اما قیمت جوجه افتی ۴,۱ درصدی داشت.

در حالی که محصولات و نهاده‌های اصلی بخش طیور در هفته گذشته افزایشی نسبی را تجربه کرد، اما قیمت جوجه افتی ۴,۱ درصدی داشت.

به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته گذشته بیشترین درصد افزایش قیمت در میان موارد بررسی شده، مربوط به ذرت بود که به میزان ۳۰ تومان یعنی ۴,۲ درصد رشد داشت. البته مرغ زنده، مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز هر کدام ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند.

کمترین افزایشی که در این مقطع زمانی اتفاق افتاد، مربوط به کنجاله سویاست که نرخ آن تنها یک درصد اوج گرفت. این در حالی است که دو هفته قبل، قیمت سویا ۰,۳ و ذرت ۴.۱ درصد رشد منفی داشت و مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز به ترتیب، ۱.۴ و ۰.۵ درصد افزایش یافتند. در این میان نرخ مرغ زنده و جوجه یکروزه ثابت ماند.

با توجه به نوسان نمودار قیمت‌ها در ماه‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت مرغ زنده برای هفته جاری نیز ادامه داشته و یا حداقل تغییری نکند. البته این موضوع به طور کامل به شرایطی بستگی دارد که برای بازار اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که ورود بیشتر شرکت پشتیبانی امور دام احتمال افزایش نرخ‌ها را به صفر نزدیک خواهد کرد. هرچند که به احتمال قوی، میزان مصرف مرغ نیز در هفته‌های پیش رو افزایشی نسبی را تجربه می‌کند که در نهایت رونق بیشتر بازار گوشت را به همراه خواهد داشت.

\\"\\"

V-

منبع : ایانا

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 27 تیر 13976,600 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 27 تیر 13976,450 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 27 تیر 13976,550 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 27 تیر 13976,300 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 27 تیر 13976,500 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 27 تیر 13976,250 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 27 تیر 13976,450 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 27 تیر 13976,600 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 27 تیر 13976,350 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 28 تیر 13976,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 28 تیر 13976,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 28 تیر 13976,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 28 تیر 13976,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 28 تیر 13976,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 28 تیر 13976,350 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 28 تیر 13975,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 7,100 28 تیر 13978,000 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 7,730 28 تیر 13977,800 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 8,020 28 تیر 13978,170 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 7,700 28 تیر 13977,800 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 7,600 28 تیر 13977,700 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 7,850 28 تیر 13977,850 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 7,600 28 تیر 13977,600 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 7,850 28 تیر 13977,850 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 8,300 28 تیر 13978,400 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 8,200 28 تیر 13978,450 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 8,200 28 تیر 13978,200 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 7,700 28 تیر 13978,000 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 8,350 28 تیر 13978,350 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 27 تیر 1397900 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 27 تیر 13971,000 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 27 تیر 1397800 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

اخبار مرتبط