افزایش نرخ تمام محصولات طیور به غیر از جوجه+ جدول

افزایش نرخ تمام محصولات طیور به غیر از جوجه+ جدول
در حالی که محصولات و نهاده‌های اصلی بخش طیور در هفته گذشته افزایشی نسبی را تجربه کرد، اما قیمت جوجه افتی ۴,۱ درصدی داشت.

در حالی که محصولات و نهاده‌های اصلی بخش طیور در هفته گذشته افزایشی نسبی را تجربه کرد، اما قیمت جوجه افتی ۴,۱ درصدی داشت.

به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته گذشته بیشترین درصد افزایش قیمت در میان موارد بررسی شده، مربوط به ذرت بود که به میزان ۳۰ تومان یعنی ۴,۲ درصد رشد داشت. البته مرغ زنده، مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز هر کدام ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند.

کمترین افزایشی که در این مقطع زمانی اتفاق افتاد، مربوط به کنجاله سویاست که نرخ آن تنها یک درصد اوج گرفت. این در حالی است که دو هفته قبل، قیمت سویا ۰,۳ و ذرت ۴.۱ درصد رشد منفی داشت و مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز به ترتیب، ۱.۴ و ۰.۵ درصد افزایش یافتند. در این میان نرخ مرغ زنده و جوجه یکروزه ثابت ماند.

با توجه به نوسان نمودار قیمت‌ها در ماه‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت مرغ زنده برای هفته جاری نیز ادامه داشته و یا حداقل تغییری نکند. البته این موضوع به طور کامل به شرایطی بستگی دارد که برای بازار اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که ورود بیشتر شرکت پشتیبانی امور دام احتمال افزایش نرخ‌ها را به صفر نزدیک خواهد کرد. هرچند که به احتمال قوی، میزان مصرف مرغ نیز در هفته‌های پیش رو افزایشی نسبی را تجربه می‌کند که در نهایت رونق بیشتر بازار گوشت را به همراه خواهد داشت.

<img alt="\\&quot;\\&quot;" data-cke-saved-src="\\" src="\\&quot;http://www.iana.ir/files/fa/news/1396/6/4/52834_339.png\\&quot;" style="\\&quot;border:none;" width:700px\\"="" title="\\&quot;\\&quot;">

V-

منبع : ایانا

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 16 شهریور 13964,500 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 3,700 28 شهریور 13963,800 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تبریز 3,750 28 شهریور 13963,850 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو اراک 3,500 29 شهریور 13963,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,600 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,650 29 شهریور 13963,650 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 3,650 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,600 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 3,620 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 3,550 29 شهریور 13963,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 6,200 29 شهریور 13966,200 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 6,370 29 شهریور 13966,370 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 7,220 29 شهریور 13967,220 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 6,700 29 شهریور 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 5,800 29 شهریور 13965,900 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 6,300 29 شهریور 13966,350 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 6,530 29 شهریور 13966,660 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 6,300 29 شهریور 13966,450 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 6,700 29 شهریور 13966,900 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 6,400 29 شهریور 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 6,000 29 شهریور 13966,150 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 7,050 29 شهریور 13967,150 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 6,200 29 شهریور 13966,300 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 7,250 29 شهریور 13967,250 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 3,300 29 شهریور 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 3,250 29 شهریور 13963,250 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 3,300 29 شهریور 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 3,300 29 شهریور 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 29 شهریور 13961,500 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 29 شهریور 13961,700 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 29 شهریور 13961,400 توماننمودار جوجه گوشتی کاب
جوجه گوشتی کاب سبزدشت 28 شهریور 13961,600 توماننمودار جوجه گوشتی کاب سبزدشت

اخبار مرتبط