افزایش نرخ تمام محصولات طیور به غیر از جوجه+ جدول

افزایش نرخ تمام محصولات طیور به غیر از جوجه+ جدول
در حالی که محصولات و نهاده‌های اصلی بخش طیور در هفته گذشته افزایشی نسبی را تجربه کرد، اما قیمت جوجه افتی ۴,۱ درصدی داشت.

در حالی که محصولات و نهاده‌های اصلی بخش طیور در هفته گذشته افزایشی نسبی را تجربه کرد، اما قیمت جوجه افتی ۴,۱ درصدی داشت.

به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته گذشته بیشترین درصد افزایش قیمت در میان موارد بررسی شده، مربوط به ذرت بود که به میزان ۳۰ تومان یعنی ۴,۲ درصد رشد داشت. البته مرغ زنده، مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز هر کدام ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند.

کمترین افزایشی که در این مقطع زمانی اتفاق افتاد، مربوط به کنجاله سویاست که نرخ آن تنها یک درصد اوج گرفت. این در حالی است که دو هفته قبل، قیمت سویا ۰,۳ و ذرت ۴.۱ درصد رشد منفی داشت و مرغ کشتار و گوشت مرغ نیز به ترتیب، ۱.۴ و ۰.۵ درصد افزایش یافتند. در این میان نرخ مرغ زنده و جوجه یکروزه ثابت ماند.

با توجه به نوسان نمودار قیمت‌ها در ماه‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت مرغ زنده برای هفته جاری نیز ادامه داشته و یا حداقل تغییری نکند. البته این موضوع به طور کامل به شرایطی بستگی دارد که برای بازار اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که ورود بیشتر شرکت پشتیبانی امور دام احتمال افزایش نرخ‌ها را به صفر نزدیک خواهد کرد. هرچند که به احتمال قوی، میزان مصرف مرغ نیز در هفته‌های پیش رو افزایشی نسبی را تجربه می‌کند که در نهایت رونق بیشتر بازار گوشت را به همراه خواهد داشت.

\\"\\"

V-

منبع : ایانا

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 27 آبان 13965,400 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 27 آبان 13965,350 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 25 آبان 13965,220 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 25 آبان 13965,300 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 27 آبان 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 27 آبان 13965,250 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 25 آبان 13965,075 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 27 آبان 13965,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 27 آبان 13965,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 25 آبان 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 27 آبان 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 27 آبان 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 27 آبان 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 27 آبان 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 27 آبان 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 27 آبان 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 27 آبان 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 27 آبان 13966,600 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 27 آبان 13966,740 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 27 آبان 13967,220 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 25 آبان 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 27 آبان 13966,500 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 27 آبان 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 27 آبان 13967,120 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 27 آبان 13966,900 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 27 آبان 13967,200 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 27 آبان 13966,800 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 27 آبان 13966,650 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 27 آبان 13966,750 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 27 آبان 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 27 آبان 13966,850 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 28 آبان 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 28 آبان 13963,250 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 28 آبان 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 28 آبان 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 27 آبان 13961,800 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 27 آبان 13961,900 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 27 آبان 13961,700 توماننمودار جوجه گوشتی کاب
جوجه گوشتی کاب سبزدشت 16 آبان 13961,650 توماننمودار جوجه گوشتی کاب سبزدشت

اخبار مرتبط