تولید تخم مرغ در استان همدان ۳۰ درصد افزایش یافته است

تولید تخم مرغ در استان همدان ۳۰ درصد افزایش یافته است
همدان - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: تولید تخم مرغ در استان همدان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

محمدنظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته ۳.۶ درصد شیر خام کشور در استان همدان تولید شد و استان همدان در این زمینه رتبه دهم کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه ۳.۶ درصد تولید گوشت قرمز کشور سهم استان همدان است، افزود: ۲.۲ درصد تولید گوشت مرغ کشور نیز مربوط به استان همدان است و همدان رتبه ۱۵ کشوری را در این خصوص دارد.

نظرپور با اشاره به سهم ۱.۷ درصدی تولید تخم مرغ کشور در استان همدان، عنوان کرد: همچنین ۲.۴ درصد تولید عسل کشور در استان همدان بوده و رتبه نهم را در این زمینه در کشور دارد.

وی یاد آور شد: براساس برنامه ششم توسعه در  سال جاری تولید ۴۵۰ هزار و ۷۶۰ تن مواد پرتئینی در استان همدان تعهد شده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۹ هزار و ۴۰۰ تن از تعهد معادل ۴۰ درصد محقق شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در استان همدان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: استان همدان در تولید گوشت مرغ ۱۱ درصد از سال گذشته جلوتر است.

منبع : مهر

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 27 اسفند 13967,050 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 27 اسفند 13966,950 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 19 اسفند 13967,550 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 27 اسفند 13966,750 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 27 اسفند 13967,000 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 27 اسفند 13966,650 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 27 اسفند 13966,900 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 27 اسفند 13967,100 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 27 اسفند 13966,800 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 27 اسفند 13966,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 27 اسفند 13966,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 27 اسفند 13966,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 27 اسفند 13966,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 27 اسفند 13966,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو مشهد 27 اسفند 13966,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

اخبار مرتبط