تولید تخم مرغ در استان همدان ۳۰ درصد افزایش یافته است

تولید تخم مرغ در استان همدان ۳۰ درصد افزایش یافته است
همدان - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: تولید تخم مرغ در استان همدان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

محمدنظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته ۳.۶ درصد شیر خام کشور در استان همدان تولید شد و استان همدان در این زمینه رتبه دهم کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه ۳.۶ درصد تولید گوشت قرمز کشور سهم استان همدان است، افزود: ۲.۲ درصد تولید گوشت مرغ کشور نیز مربوط به استان همدان است و همدان رتبه ۱۵ کشوری را در این خصوص دارد.

نظرپور با اشاره به سهم ۱.۷ درصدی تولید تخم مرغ کشور در استان همدان، عنوان کرد: همچنین ۲.۴ درصد تولید عسل کشور در استان همدان بوده و رتبه نهم را در این زمینه در کشور دارد.

وی یاد آور شد: براساس برنامه ششم توسعه در  سال جاری تولید ۴۵۰ هزار و ۷۶۰ تن مواد پرتئینی در استان همدان تعهد شده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۹ هزار و ۴۰۰ تن از تعهد معادل ۴۰ درصد محقق شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در استان همدان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: استان همدان در تولید گوشت مرغ ۱۱ درصد از سال گذشته جلوتر است.

منبع : مهر

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 16 شهریور 13964,500 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 3,700 28 شهریور 13963,800 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تبریز 3,750 28 شهریور 13963,850 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو اراک 3,500 29 شهریور 13963,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 3,600 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 3,650 29 شهریور 13963,650 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 3,650 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 3,600 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 3,620 29 شهریور 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 3,550 29 شهریور 13963,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

اخبار مرتبط