هفته پرنوسان قیمت مرغ و نهاده‌ها

هفته پرنوسان قیمت مرغ و نهاده‌ها
هفته گذشته تغییرات قیمتی برای تمام اقلام مورد بررسی به غیر از قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ اتفاق افتاد.

هفته گذشته تغییرات قیمتی برای تمام اقلام مورد بررسی به غیر از قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ اتفاق افتاد.

به گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه در دو هفته قبل، تمام قیمت‌ها به جز جوجه یکروزه، سیر صعودی داشت، اما در هفته پیش تنها نرخی که بدون تغییر باقی ماند بهای گوشت مرغ برای مصرف‌کننده بود. هشت هزار و ۶۵۰ تومان، متوسط قیمتی است که مصرف‌کننده طی ۱۴ روز برای خرید یک کیلوگرم مرغ می‌پردازد. این در حالی است که در حلقه‌های قبل از بازار مصرف، نوسانات به نسبت زیادی به وجود آمد که در نهایت نرخ برخی اقلام را کاهش و بعضی را افزایش داد. در مقطع زمانی مورد بررسی، مرغ زنده و مرغ کشتار هر کدام به ترتیب ۱,۵ و ۴.۱ درصد رشد منفی داشتند. در حالی که قیمت ذرت و سویا رو به افزایش داشت و روندی مثبت را طی کرد. بنابراین با ادامه وضعیت به همین منوال، به نظر می‌رسد تولید کننده با توجه به پرداخت بهای بیشتر برای خرید خوراک، متضرر خواهد شد، اما باید گفت که شاید کاهش قیمت جوجه یکروزه، آب سردی بر این آتش باشد. زیرا در هفته گذشته نرخ این نهاده به میزان ۱۱.۸ درصد کاهش یافت و این در حالی است که دو هفته قبل نیز نرخ آن ۴.۱ درصد افت کرده بود. به عبارتی طی ۱۴ روز، قیمت جوجه یکروزه ۳۷۵ تومان نزول کرد.

\\"\\"

V-

منبع : ایانا

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 26 تیر 13971,170 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 25 تیر 13971,155 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 1,020 28 تیر 13971,015 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 25 تیر 13971,100 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 1,190 28 تیر 13971,190 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 26 تیر 13971,195 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 26 تیر 13971,170 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 26 تیر 13972,235 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 25 تیر 13972,520 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 25 تیر 13972,360 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2,215 28 تیر 13972,215 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2,175 28 تیر 13972,175 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2,215 28 تیر 13972,215 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2,215 28 تیر 13972,215 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 2,670 27 تیر 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 7,100 28 تیر 13978,000 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 7,730 28 تیر 13977,800 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 8,020 28 تیر 13978,170 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 7,700 28 تیر 13977,800 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 7,600 28 تیر 13977,700 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 7,850 28 تیر 13977,850 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 7,600 28 تیر 13977,600 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 7,850 28 تیر 13977,850 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 8,300 28 تیر 13978,400 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 8,200 28 تیر 13978,450 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 8,200 28 تیر 13978,200 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 7,700 28 تیر 13978,000 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 8,350 28 تیر 13978,350 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 6,000 29 تیر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 27 تیر 1397900 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 27 تیر 13971,000 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 27 تیر 1397800 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

اخبار مرتبط