مطالبات کلزاکاران به طور کامل تسویه شد

مطالبات کلزاکاران به طور کامل تسویه شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه تمامی مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است، گفت: در حال حاضر خرید دانه روغنی گلرنگ در ۷ استان و خرید آفتابگردان در ۶ استان کشور، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف، به خرید تضمینی دانه‌ روغنی کلزا اشاره کرد و گفت: امسال ۱۸۰ هزار و ۸۸۴ تن کلزا نیز در ۳۱ استان به ارزش بیش از ۴۸۴۲ میلیارد ریال، از کلزاکاران خریداری و تمامی پول آن نیز پرداخت شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: خرید تضمینی دانه‌های روغنی آفتاب‌گردان و گلرنگ هم، از چندی پیش در استانهایی که این محصول را تولید می‌کنند، شروع شده و در حال حاضر، مراکز تخصصی خرید تضمینی مشغول تحویل این دو محصول اساسی هستند.

وی افزود: در حال حاضر خرید دانه روغنی گلرنگ در ۷ استان و خرید آفتابگردان در۶ استان کشور، آغاز شده و تا به امروز در مجموع ۱۳۸۰۰ تن دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان، شامل مقدار ۱۱هزار و ۱۲۰ تن گلرنگ و ۲۷۰۰ تن آفتابگردان از کشاورزان، تحویل گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه تمامی مطالبات خرید دانه های روغنی پرداخت شده است، بیشترین خرید کلزا و آفتابگردان را به ترتیب با ۵۰ هزار و ۲۱۵ تن و ۱۴۰۴ تن مربوط به استان گلستان و بیشترین خرید دانه روغنی گلرنگ را مربوط به استان فارس با ۹۲۶۶ تن اعلام کرد.

منبع : مهر

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 2 مهر 1396900 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 2 مهر 1396900 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 2 مهر 1396810 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 2 مهر 1396895 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 2 مهر 1396790 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 2 مهر 1396825 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 2 مهر 1396885 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 1 مهر 13961,465 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 2 مهر 13961,585 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 30 شهریور 13961,510 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا خاوردشت 30 شهریور 13961,530 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1 مهر 13961,560 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2 مهر 13961,465 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 25 شهریور 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2 مهر 13961,465 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 30 شهریور 13961,800 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 21 شهریور 13961,180 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 2 مهر 13961,290 توماننمودار کلزا کرمانشاه

اخبار مرتبط