مطالبات کلزاکاران به طور کامل تسویه شد

مطالبات کلزاکاران به طور کامل تسویه شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه تمامی مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است، گفت: در حال حاضر خرید دانه روغنی گلرنگ در ۷ استان و خرید آفتابگردان در ۶ استان کشور، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف، به خرید تضمینی دانه‌ روغنی کلزا اشاره کرد و گفت: امسال ۱۸۰ هزار و ۸۸۴ تن کلزا نیز در ۳۱ استان به ارزش بیش از ۴۸۴۲ میلیارد ریال، از کلزاکاران خریداری و تمامی پول آن نیز پرداخت شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: خرید تضمینی دانه‌های روغنی آفتاب‌گردان و گلرنگ هم، از چندی پیش در استانهایی که این محصول را تولید می‌کنند، شروع شده و در حال حاضر، مراکز تخصصی خرید تضمینی مشغول تحویل این دو محصول اساسی هستند.

وی افزود: در حال حاضر خرید دانه روغنی گلرنگ در ۷ استان و خرید آفتابگردان در۶ استان کشور، آغاز شده و تا به امروز در مجموع ۱۳۸۰۰ تن دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان، شامل مقدار ۱۱هزار و ۱۲۰ تن گلرنگ و ۲۷۰۰ تن آفتابگردان از کشاورزان، تحویل گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه تمامی مطالبات خرید دانه های روغنی پرداخت شده است، بیشترین خرید کلزا و آفتابگردان را به ترتیب با ۵۰ هزار و ۲۱۵ تن و ۱۴۰۴ تن مربوط به استان گلستان و بیشترین خرید دانه روغنی گلرنگ را مربوط به استان فارس با ۹۲۶۶ تن اعلام کرد.

منبع : مهر

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 24 تیر 13971,150 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 21 تیر 13971,130 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 24 تیر 1397970 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 16 تیر 13971,110 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 24 تیر 13971,160 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 24 تیر 13971,170 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 23 تیر 13971,160 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 21 تیر 13972,215 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 21 تیر 13972,530 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 23 تیر 13972,360 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 23 تیر 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

اخبار مرتبط