کاهش قیمت مرغ به ۶۸۰۰ تومان

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3335

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ به ۶۸۰۰ تومان در بازار خبر داد و نرخ جدید انواع ماهی را در مراکز خرده فروشی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

تحولات بازار مرغ

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3323

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعلام کرد و از کاهش حدود ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به یک هفته قبل، خبر داد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3302

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اعلام نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار گفت: قیمت در مراکز خرده‌فروشی ۷۳۵۰ تومان است.

بیشتر بخوانید

تحولات بازار محصولات پروتئینی

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3219

​رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3206

، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته، حدود ۸۵۰ تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3144

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و از کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت این کالا نسبت به هفته گذشته خبر داد.

بیشتر بخوانید

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3088

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ در مراکز خرده فروشی به ۷۳۰۰ تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید

قیمت مرغ؛ ۷۴۵۰ تومان

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3076

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعلام کرد

بیشتر بخوانید

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3040

رئیس اتحادیه پرنده وماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3018

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: یکی از دلایل کاهش قیمت مرغ، کاهش جوجه‌ریزی است.

بیشتر بخوانید