http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=4034

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: افزایش عرضه نسبت به تقاضا منجر به کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت هر کیلو مرغ در بازار شد.

بیشتر بخوانید

قیمت مرغ ۱۵۰ تومان ارزان شد

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3965

رییس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۱۵۰ تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3949

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی به ۷۶۵۰ تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3904

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و از افزایش قیمت مرغ به ۷۴۵۰ تومان خبر داد.

بیشتر بخوانید

ادامه روند نزولی نرخ مرغ در بازار

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3719

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از کاهش قیمت مرغ به زیر ۸۰۰۰ تومان در بازار خبر د

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3655

یوسف‌خانی از ثبات نرخ مرغ خبر داد و گفت: با توجه به همخوانی عرضه و تقاضا پیش بینی می‌شود که تا نیمه‌شهریورماه اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد.

بیشتر بخوانید

ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می دهد

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3589

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نرخ مرغ تابع عرضه و تقاضا است، گفت: با ورود حجاج نرخ مرغ تا 8هزار تومان افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید

افزایش مجدد نرخ مرغ در راه است

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3570

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به شرایط نامساعد تولید و کاهش عرضه مرغ از سوی مرغداران پیش بینی می‌شود که فردا نرخ هر کیلو مرغ ۲۰۰ تومان افزایش یابد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3555

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3489

افزایش ۱۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی ،پرداخت تمامی مطالبات پیمانکاران در بخش راه و ارتقای کیفی حمل و نقل،پیش نیاز توسعه صادرات از مهمترین عناوین اقتصادی امروز بوده است.

بیشتر بخوانید