کشف محموله مرغ بدون مجوز در گلستان

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3718

بیش از ۷ تن مرغ زنده فاقد مجوز در بخش نوکنده کشف شد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3641

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3507

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3435

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز دوشنبه ۱۲ تیر ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3392

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز پنجشنبه 1 تیر ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3371

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3360

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3355

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز شنبه ۲۷ خرداد ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3142

گرگان- مدیرکل دامپزشکی استان گلستان گفت: از آذرماه سال گذشته دیگر آنفلوانزای پرندگان در گلستان مشاهده نشده است.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=2930

گرگان- ورود پرندگان مهاجر به گلستان باعث شده طیور استان با تهدید آنفلونزآی فوق حاد پرندگان روبرو شود تا جایی که حتی یکی از مرغداری های استان تعطیل شد.

بیشتر بخوانید