نمودار

جدول قیمت روغن خام سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
روغن خام سویا 2 مهر 13963,300 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی