جدول قیمت ذرت امیر آباد

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت امیر آباد 22 آذر 13961,150 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت برزیل دیربارشو 23 آذر 13961,050 تومان
ذرت برزیل زودبارشو 12 آذر 1396925 تومان
ذرت روس 23 آذر 13961,150 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو اکراین 18 آذر 1396930 توماننمودار جو اکراین
جو امیرآباد زودبارشو 22 آذر 13961,030 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 23 آذر 13961,045 توماننمودار جو نوشهر
ذرت امیر آباد 22 آذر 13961,150 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 23 آذر 13961,050 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 12 آذر 1396925 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 23 آذر 13961,150 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 18 آذر 13961,775 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 23 آذر 13961,850 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 18 آذر 13961,830 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 22 آذر 13961,855 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 23 آذر 13961,745 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 23 آذر 13961,835 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 23 آذر 13961,780 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 23 آذر 13961,900 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools