نمودار

جدول قیمت ذرت اکراین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت اکراین 24 تیر 1397970 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت امیر آباد 16 تیر 13971,110 تومان
ذرت برزیل دیربارشو 24 تیر 13971,160 تومان
ذرت برزیل زودبارشو 24 تیر 13971,170 تومان
ذرت روس 23 تیر 13971,160 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 24 تیر 13971,150 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 21 تیر 13971,130 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 24 تیر 1397970 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 16 تیر 13971,110 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 24 تیر 13971,160 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 24 تیر 13971,170 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 23 تیر 13971,160 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 21 تیر 13972,215 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 21 تیر 13972,530 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 23 تیر 13972,360 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 24 تیر 13972,115 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 23 تیر 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools