نمودار

جدول قیمت جو امیرآباد زودبارشو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جو امیرآباد زودبارشو 25 شهریور 1396905 تومان

جدول قیمت جو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جو نوشهر 27 شهریور 1396895 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 25 شهریور 1396905 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 27 شهریور 1396895 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 27 شهریور 1396790 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 23 شهریور 1396905 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 800 27 شهریور 1396800 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 820 27 شهریور 1396820 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 27 شهریور 1396850 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 15 شهریور 13961,340 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 1,535 27 شهریور 13961,530 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 26 شهریور 13961,460 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا خاوردشت 1,510 27 شهریور 13961,500 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 23 شهریور 13961,490 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,485 27 شهریور 13961,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 25 شهریور 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,500 27 شهریور 13961,490 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 1,760 27 شهریور 13961,755 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 21 شهریور 13961,180 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,265 27 شهریور 13961,265 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آخرین خبرها

tools