نمودار

جدول قیمت مرغ گوشتی اصفهان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی اصفهان 27 آبان 13964,900 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 27 آبان 13965,050 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 27 آبان 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 27 آبان 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 27 آبان 13965,050 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 27 آبان 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 27 آبان 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 27 آبان 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 27 آبان 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 27 آبان 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 27 آبان 13964,850 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 27 آبان 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools