نمودار

جدول قیمت سویا کلهر کرمانشاه

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا کلهر کرمانشاه 2,215 28 تیر 13972,215 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا 26 تیر 13972,235 تومان
سویا پلت آرژانتین 25 تیر 13972,520 تومان
سویا طلای سفید 25 تیر 13972,360 تومان
سویا کلهرامام 2,175 28 تیر 13972,175 تومان
سویا ناب دانه 2,215 28 تیر 13972,215 تومان
سویا یگانه خزر 2,215 28 تیر 13972,215 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 26 تیر 13971,170 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 25 تیر 13971,155 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 1,020 28 تیر 13971,015 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 25 تیر 13971,100 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 1,190 28 تیر 13971,190 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 26 تیر 13971,195 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 26 تیر 13971,170 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 26 تیر 13972,235 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 25 تیر 13972,520 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 25 تیر 13972,360 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2,215 28 تیر 13972,215 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2,175 28 تیر 13972,175 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2,215 28 تیر 13972,215 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2,215 28 تیر 13972,215 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 2,670 27 تیر 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools