جدول قیمت مرغ گوشتی همدان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی همدان 21 شهریور 13965,100 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 4,700 27 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 4,700 27 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 4,850 27 شهریور 13964,950 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4,750 27 شهریور 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 4,600 27 شهریور 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 4,700 27 شهریور 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4,850 27 شهریور 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 4,700 27 شهریور 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 5,400 27 شهریور 13965,500 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 4,700 27 شهریور 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 4,700 27 شهریور 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 4,700 27 شهریور 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 4,750 27 شهریور 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4,600 27 شهریور 13964,650 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 4,750 27 شهریور 13964,950 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 5,000 27 شهریور 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4,700 27 شهریور 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 5,050 27 شهریور 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 21 شهریور 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 5,100 27 شهریور 13965,100 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools