جدول قیمت مرغ کشتار همدان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ کشتار همدان 6,200 27 شهریور 13966,200 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 6,500 27 شهریور 13966,500 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 6,370 27 شهریور 13966,370 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 7,370 27 شهریور 13967,370 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 6,700 27 شهریور 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 6,000 27 شهریور 13966,000 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 6,400 27 شهریور 13966,650 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 6,730 27 شهریور 13966,660 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 6,450 27 شهریور 13966,600 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 6,900 27 شهریور 13967,300 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 6,400 27 شهریور 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 6,500 27 شهریور 13966,600 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 7,200 27 شهریور 13967,250 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 6,200 27 شهریور 13966,200 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 7,400 27 شهریور 13967,400 توماننمودار مرغ کشتار یزد

آخرین خبرها

tools