نمودار

جدول قیمت جوجه گوشتی کاب سبزدشت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جوجه گوشتی کاب سبزدشت 1 مهر 13961,450 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 3,300 2 مهر 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 3,250 2 مهر 13963,250 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 3,300 2 مهر 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 3,300 2 مهر 13963,300 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 2 مهر 13961,400 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 2 مهر 13961,600 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 2 مهر 13961,300 توماننمودار جوجه گوشتی کاب
جوجه گوشتی کاب سبزدشت 1 مهر 13961,450 توماننمودار جوجه گوشتی کاب سبزدشت

آخرین خبرها

tools